۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
English
صفحه اصلی
نقشه های تیپ
نقشه های تیپ غسالخانه روستایی
نقشه شماره دو
 نقشه شماره سه
نقشه شماره چهار
نقشه شماره پنج
نقشه شماره شش
نقشه شماره هفت
نقشه شماره هشت
نقشه شماره نه
نقشه شماره ده
نقشه شماره یازده
نقشه شماره دوازده
نقشه شماره سیزده
نقشه شماره چهارده
نقشه شماره پانزده
نقشه شماره شانزده
نقشه شماره هفده
نقشه شماره هجده
نقشه شماره نوزده
نقشه شماره بیست
نقشه شماره بیست و یک
نقشه شماره بیست و دو
نقشه شماره بیست و سه
نقشه های پیشنهادی مسکن روستایی
تاریخ به روز رسانی: 1395/09/28
تعداد بازدید: 5050
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal